Regularnie poszukujemy ludzi do pracy – publikujemy ogłoszenia o pracę, współpracujemy z Urzędem Pracy, dzięki czemu możemy realnie wpłynąć na zmniejszenie bezrobocia wśród lokalnej społeczności. Organizujemy szereg programów stażowych, a także otwieramy się na pracowników z innych krajów

Nowym pracownikom magazynowym dofinansowujemy koszt uzyskania uprawnień operatorów wózków widłowych, o ile takich nie posiadają. Pracownicy magazynowi są również regularnie szkoleni z zasad bezpieczeństwa, z obsługi nowych systemów informatycznych.

Pracownicy działu księgowości uczęszczają w szkoleniach z zagadnień podatkowych i księgowych. Firma finansuje też szkolenia i egzaminy z kompetencji zawodowych dla pracowników.

Zarząd i pracownicy sprzedaży regularnie biorą udział w kongresach i konferencjach branżowych.

 

Do naszych Centrów Obsługi Magazynowej poszukujemy w trybie ciągłym administratorów projektów, operatorów wózków widłowych, specjalistów magazynowych. Zależy nam na tworzeniu dobrej atmosfery i specjalistycznych zespołów do obsługi naszych klientów. Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok i składa się z kilku standardowych etapów:

  • Aplikacja: Prześlij swoje CV na adres: rekrutacja@pov.com.pl

    Wybór: Zanalizujemy ją pod kątem naszych oczekiwań i wymagań konkretnego stanowiska pracy. Wybierzemy osobę/osoby, która/które najbardziej pasują do profilu naszego pracownika.

    Zaproszenie!: Wybrane osoby zaprosimy do podjęcia współpracy z nami.

    Wdrożenie: Zostaniesz odpowiednio przygotowany do pracy, a jeśli będzie to niezbędne, przejdziesz szkolenia odpowiednie do Twojego stanowiska.

W składanych aplikacjach prosimy o umieszczanie  klauzuli: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Point of View Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Piasecznie, ul. Julianowska 37 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego.”