Stworzenie strategii wzorniczej Point of View sp. z o.o. sp. k. pod kątem opracowania platformy logistycznej integrującej MŚP działające w obszarze e-commerce

2018-12-12

Opis przedmiotu zamówienia (link do ogłoszenia)

 

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego wraz z opracowaniem strategii wzorniczej, który będzie rezultatem realizacji planowanego przez Zamawiającego do złożenia projektu pt. „Stworzenie strategii wzorniczej Point of View sp. z o.o. sp. k. pod kątem opracowania platformy logistycznej integrującej MŚP działające w obszarze e-commerce” w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję. Etap I” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu wzorniczego wraz z opracowaniem strategii wzorniczej, który będzie rezultatem realizacji planowanego przez Zamawiającego do złożenia projektu pt. „Stworzenie strategii wzorniczej Point of View sp. z o.o. sp. k. pod kątem opracowania platformy logistycznej integrującej MŚP działające w obszarze e-commerce” w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję. Etap I” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.